Adreswijziging kerken

Adreswijziging kerk
Waarop heeft de adreswijziging betrekking? U kunt meerdere vakjes aanvinken.
Bent u kerkrentmeester, beheerder of diaken, maar geldt de wijziging voor het centrale postadres? Vink dan alle drie de vakjes aan.
Nieuw adres
Wat is het nieuwe adres voor de commissies ed. die u bovenaan het formulier hebt aangevinkt?
(Wanneer de naam van uw kerk, parochie of gemeente is gewijzigd, kunt u hierboven de nieuwe naam opgeven.)

Via het formulier op deze pagina kunt u een adreswijziging van uw kerk doorgeven.