Seminar Nieuwe Privacywet Kerken

Gevolgen nieuwe privacywetgeving, wet AVG, voor kerkelijke organisaties. 

Dinsdag 22 mei 2018, Emmauskerk in Eindhoven

> NAAR AANMELDINGSFORMULIER

Aan de orde komt ondermeer:

 • Wat houdt de wet AVG in?
 • Wat zijn de consequenties voor uw organisatie?
 • Welke stappen maken uw organisatie AVG-proof?

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy verordening in werking. In Nederland is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent meer verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. Veel organisaties denken dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Maar vergis u niet! De Nederlandse Privacy-toezichthouder gaat minstens 2,5 keer zoveel personeel krijgen om te handhaven. Deze Autoriteit Persoonsgegevens krijgt een bredere rol en kan hogere boetes opleggen. Deze kunnen oplopen tot maximaal 20 miljoen.

De hoogste tijd dus om uzelf voor te bereiden en uw organisatie AVG-proof te krijgen. Dit is niet voor iedere branche hetzelfde. Bij kerkelijke organisaties speelt het recht op privacy versus het recht op godsdienstvrijheid en daarmee inrichtingsvrijheid. Bovendien zijn religieuze gegevens bijzondere persoonsgegevens. Hoe gaat u hier als lokale gemeente of parochie mee om? Het gaat niet alleen om het aanpassen van uw ledenadministratiesysteem het gaat ook om gedrag. De verantwoordingsplicht waaronder het bijhouden van een verwerkingsregister ligt bij u als organisatie. Wat is de juiste aanpak van uw data veiligheidsbeleid? Wie kan er bij welke gegevens? Welke technische en organisatorische maatregelen zijn nodig? Stappen die u moet gaan zetten en waarmee we u met dit seminar op weg helpen.

Via deze link kunt u het artikel over AVG lezen dat in februari 2018 verscheen in Kerkmagazine.

Speciaal ontwikkeld voor:
Administrateurs, kerkbestuurders met portefeuille ledenadministratie/financiën, secretarissen, automatiseerders, kerkrentmeesters, kerkbeheerders

Programma

18.30 u. Ontvangst met koffie of thee

18.45 u. Openingswoord

18.50 u. Wat houdt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in?

 • Waarom deze nieuwe wet?
 • Beginselen, begrippen.
 • Wat houdt de wet in voor personen en voor organisaties?
 • Wanneer treedt de wet in werking?
 • Wat moet er gebeuren?
 • Aantoonbaarheid.

Spreker: Mr. Sander van de Molen CIPP/E, managing partner bij SmartMirrors

SmartMirrors biedt producten en diensten aan op het gebied van compliance, risicomanagement en privacy. Waaronder het uitvoeren van assessments en audits, het efficiënt doorvoeren van verbeteringen en het verrichten van werkzaamheden als functionaris gegevensbescherming of compliance officer. Sander is als jurist gespecialiseerd in Privacy, is certified privacy professional (CIPP/E) en aangesloten bij de IAPP. Hij heeft jarenlange ervaring als jurist en compliance officer.

19.30 u. pauze

20.00 u. De AVG en geautomatiseerde gegevensverwerking in een kerkelijke organisatie?

 • Toepassing van de AVG in een kerkelijke omgeving: bijzonder of niet?
 • Bewustwording binnen de eigen organisatie
 • Geautomatiseerde gegevensverwerking: technische en organisatorische maatregelen
 • Inzage geregistreerde gegevens aan individuele leden

Spreker:  Drs. Marisca Lulofs-van Rijnberk, econoom Bisdom Groningen Leeuwarden.

De econoom van het bisdom is verantwoordelijk voor de financiën van het bisdom en heeft een controlerende rol inzake de jaarrekeningen en begrotingen van parochies en PCI-en in het eigen bisdom. Daarnaast heeft de econoom een adviserende rol naar de parochies en PCI-en een landelijke functie in de belangenbehartiging op velerlei terreinen.

De economen van de 7 bisdommen hebben daarin ieder een eigen portefeuille. Samen vormen zij het bestuur van IPAL (Interdiocesaan Platform Automatisering Ledenadministratie), de landelijke automatiseringsorganisatie van de Nederlandse bisdommen. Binnen het bestuur is Marisca Lulofs voorzitter. In 2017 is begonnen met het project rond de vernieuwing van de parochieautomatisering, een project dat zij trekt samen met haar collega van het bisdom Den Bosch.


20.40 u. Gelegenheid voor het stellen van vragen

21.00 u. Afsluiting

Locatie

Emmauskerk, Jan van der Wegestraat 2, 5622 JS  Eindhoven

Kosten

Voor deelname aan het seminar betaalt u € 45,- per persoon (ex btw). Daarvoor ontvangt u een factuur.

Aanmelden 


Enquête

Met deze enquête willen we zicht krijgen op de huidige stand van zaken rondom de privacybescherming in kerkelijke organisaties. De resultaten worden op het seminar gepresenteerd. Het is een korte enquête van 7 vragen en kost u slechts een paar minuten. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!