Cursus Veiligheid en beveiliging in kerken

Inschrijfformulier

Kerkacademie is een onderdeel van Helderblauw. Met onderstaand formulier kunt u zich opgeven voor beide avonden, of één van beide. 

30 oktober 2018 - Amersfoort

13 november 2018 - Amersfoort

Beveiliging van kerkelijke eigendommen

Veiligheid voor mensen

- Signalering, preventie en risico-analyse - Arbowet, RI&E en calamiteitenplan
Docent: Dennis Spaen, Donatus Verzekeringen Docenten: Feike Huigen en Klaas Hakvoort, Kerkhulpverlening
- Praktische oplossingen en toepassingen  
Docent: Antoine Evertze, Aras Security  

Kosten: € 95,00 p.p. per avond / € 170,00 p.p. voor beide avonden.

Op cursussen van Kerkacademie is het Cursusreglement van toepassing. U kunt dat hieronder lezen.