Diaconie Enquete

Door middel van een enquête proberen wij inzicht te krijgen in het geefgedrag van diaconieën in alle kerkelijke denominaties. Hoe vaak collecteren zij voor goede doelen? Welke criteria hanteren zij daarbij? Hoe komt het collecterooster tot stand?

Anoniem
De enquête kan volledig anoniem worden ingevuld! De antwoorden zullen onder geen beding worden herleid naar de kerk die de enquête invult! Indien gewenst kunt u t.z.t. wel een verslag ontvangen. U kunt dan zien hoe uw diaconie zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde.

Klik hier om de enquête in te vullen.