Onze magazines

Op deze pagina vindt u informatie over onze magazines. U kunt de magazines bekijken, media-informatie downloaden of via de hyperlinks de websites van de magazines bezoeken.

Uitgaven

Donateurs met een C

Magazine voor fondsenwervers en communicatie specialisten bij goede doelen, musea, culturele instellingen en andere fondsenwervende organisaties die zich (willen gaan) richten op de christelijke consument of kerken. Bevat artikelen met tips, nieuws en achtergronden over de doelgroep en hoe die te benaderen.

Collectegids

In de Collectegids vinden diakenen tips voor het collecterooster of éénmalige giften. De gids en website geven informatie over goede doelen, contactgegevens en downloadbare Powerpoint-dia's of flmpjes voor vertoning tijdens de collecte.
De Collectegids verschijnt sinds 2019 jaarlijks in oktober.

Diaconiemagazine

Diaconie is het hart van de kerk. Duizenden diakenen door heel Nederland zorgen voor hun naaste. In eigen kerk, in dorp of stad of wereldwijd. Diakenen die allemaal worstelen met dezelfde vragen. Hoe verdelen we ons geld rechtvaardig? Wat is onze verantwoordelijkheid in onze eigen omgeving? Welke organisaties kunnen we mee samenwerken? Diaconiemagazine wil diakenen helpen. Met goede verhalen, vaak uit de praktijk. Met tips en zinvolle adressen. Een magazine ter inspiratie én als naslagwerk. Een magazine om te bewaren.

Kerkmagazine

Kerkmagazine is een onafhankelijk, facilitair vakblad voor kerkrentmeesters, commissies van beheer, besturen en iedereen die betrokken is bij het beheer van kerken. Daartoe behoren ook personen die zich bezig houden met (leden)administratie, redacties van websites en kerkbladen, organisten en andere musici. Kortom, allen die facilitair zijn aan het ‘kerk zijn’.

Kerkmagazine is onafhankelijk, niet gebonden aan welke kerkelijke denominatie of organisatie dan ook. De eindredactie van Kerkmagazine is in handen van Kees Posthumus. De redactie bepaalt onafhankelijk van de uitgever welke onderwerpen aan de orde komen in Kerkmagazine. Om de onafhankelijkheid en journalistieke kwaliteit te waarborgen, is het advertentiebeleid eveneens los gekoppeld van de redactie. Bij het behandelen van onderwerpen hebben adverteerders een streepje voor, bij ‘gebleken gelijke geschiktheid’.

Gids Monumenten Onderhoud en Restauratie

De Gids Monumenten Onderhoud en Restauratie verscheen van 2016-2018. Eigenaren en beheerders van monumentale gebouwen zijn meer dan ooit op zoek naar specialisten, vakmensen met een uitstekende kennis en reputatie.

Hoe herken je een vakman?
Beheerders en eigenaren van monumentale panden willen zien dat het bedrijf dat zij inhuren, begrijpt wat er aan de hand is en wat er dus moet gebeuren. Zij zoeken een vakman die laat zien dat het probleem of de uitdaging van de eigenaar voor hem centraal staat. Restauratie en onderhoud begint bij de vraag, niet bij de oplossing!

Hoofdpartner: Donatus, de monumentenverzekeraar.

Gids Nalatenschap

De Gids Nalatenschap is een initiatief van Insite Media. De gids bevat actuele tips en aandachtspunten die van belang zijn bij het opstellen van een testament. De goede doelen in de gids zetten de lezer aan om na te denken over het opnemen van een goed doel in het testament. Er zijn er zoveel dat informatie welkom is als iemand nadenkt over een legaat. Geholpen naamsbekenheid gaat boven spontaan bedenken.
Nadenken over je testament is een intiem en gevoelig proces. Mensen willen vaak best graag een goed doel daarin opnemen. Onderzoeken tonen echter aan dat zij daarover zelf willen besluiten zonder organisaties te informeren. Met de Gids Nalatenschap komen goed doelen op passende wijze toch onder de aandacht.