Uitgaven

Al onze uitgaven zijn zelf bedachte en doorontwikkelde concepten. Ook bij onze uitgaven geldt dat we 'iets moeten hebben' met het thema.
Wij houden van mensen en hoe zij religie en cultuur beleven. Musea, kunstvoorwerpen en monumenten zijn voor ons levende objecten. We zien als het ware hoe mensen er hebben geleefd en beleefd. Dat heeft te maken met passie van mensen, een belangrijke voorwaarde voor levensgeluk. En gelukkige mensen, die leven in balans en vrede, zijn in staat tot heel veel mooie dingen. Onder meer komt dat tot uiting in omzien naar medemensen, dichtbij of ver weg.
Daarom liggen de onderwerpen in ons bedrijf zo dichtbij ons. Cultuur, monumenten en goede doelen.

Uitgaven

Over AVG en kerk kunnen zijn

Mei 2018, Mr drs Daniëlle Woestenberg Ma Ma


Artikel: Over AVG en Kerk kunnen zijn in de hedendaagse samenleving

Op 25 mei 2018 wordt verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van de EU van toepassing (AVG). Alle organisaties, bedrijven en verenigingen in de Europese Unie hebben direct met de AVG te maken. Het gegevensbeschermingsrecht raakt op een bijzondere manier kerkgenootschappen. Kerkgenootschappen werken immers net als andere organisaties met persoonsgegevens. Tegelijkertijd zijn kerkgenootschappen anders dan andere organisaties, zij zijn namelijk een kerk. Lees het hele artikel.

Restauratie Vakwerk

Het magazine Restauratie Vakwerk is een vakblad voor professionals in de restauratiesector. Voor vaklieden en professioneel beheerders van monumentaal erfgoed. Een eigentijdse, full colour uitgave met nuttige artikelen, nieuws, tips en evt. testen. Maar ook met aantrekkelijke, informatieve achtergrondartikelen over monumentaal onderhoud.

Diaconie Magazine

Diaconie is het hart van de kerk. Duizenden diakenen door heel Nederland zorgen voor hun naaste. In eigen kerk, in dorp of stad of wereldwijd. Diakenen die allemaal worstelen met dezelfde vragen. Hoe verdelen we ons geld rechtvaardig? Wat is onze verantwoordelijkheid in onze eigen omgeving? Welke organisaties kunnen we mee samenwerken? Diaconie Magazine wil diakenen helpen. Met goede verhalen, vaak uit de praktijk. Met tips en zinvolle adressen. Een magazine ter inspiratie én als naslagwerk. Een magazine om te bewaren.

Kerkmagazine

Kerkmagazine is een onafhankelijk, facilitair vakblad voor kerkrentmeesters, commissies van beheer, besturen en iedereen die betrokken is bij het beheer van kerken. Daartoe behoren ook personen die zich bezig houden met (leden)administratie, redacties van websites en kerkbladen, organisten en andere musici. Kortom, allen die facilitair zijn aan het ‘kerk zijn’.

Kerkmagazine is onafhankelijk, niet gebonden aan welke kerkelijke denominatie of organisatie dan ook. De eindredactie van Kerkmagazine is in handen van Kees Posthumus. De redactie bepaalt onafhankelijk van de uitgever welke onderwerpen aan de orde komen in Kerkmagazine. Om de onafhankelijkheid en journalistieke kwaliteit te waarborgen, is het advertentiebeleid eveneens los gekoppeld van de redactie. Bij het behandelen van onderwerpen hebben adverteerders een streepje voor, bij ‘gebleken gelijke geschiktheid’.

Gids Monumenten Onderhoud en Restauratie

Eigenaren en beheerders van monumentale gebouwen zijn meer dan ooit op zoek naar een goede prijs/kwaliteit verhouding. De panden die zij beheren vereisen dat eraan wordt gewerkt door specialisten, vakmensen met een uitstekende kennis en reputatie.

Hoe herken je een vakman?
Beheerders en eigenaren van monumentale panden willen zien dat het bedrijf dat zij inhuren, begrijpt wat er aan de hand is en wat er dus moet gebeuren. Zij zoeken een vakman die laat zien dat het probleem of de uitdaging van de eigenaar voor hem centraal staat. Restauratie en onderhoud begint bij de vraag, niet bij de oplossing!

Hoofdpartner: Donatus, de monumentenverzekeraar.

Gids Herinrichting Kerken

Deze gids is verschenen in 2012 en 2014. In deze gids presenteren ca. acht leveranciers hun diensten en producten. De artikelen gaan over de kerken en de vragen en problemen die zij hebben. Beschreven wordt welke oplossingen de verschillende leveranciers daarvoor hebben. De gids is dus niet productgericht, maar vraaggericht.

De Gids Herinrichting Kerken verschijnt in een luxe uitvoering, genaaid gebrocheerd. Het kartonnen omslag is voorzien van mat-laminaat, het binnenwerk wordt gevormd door mat papier, 135 grams. De gids wordt verzonden per post naar alle kerken in Nederland. Tevens krijgt elke adverteerder de beschikking over 500 exemplaren om uit te delen. De deelnemende organisaties geven hoog op over de kwaliteit en kwantiteit van de reacties uit kerken.

Gids Nalatenschap

Onderzoek wees uit dat mensen graag hulp krijgen bij het bepalen van een goed doel dat zij in hun testament willen opnemen. Uit onderzoek blijkt eveneens dat mensen er niet om zitten te springen goede doelen direct te benaderen uit angst ‘ergens aan vast te zitten’. De gids blijkt bovendien een goede aangever van goede doelen waar je zo 1-2-3 niet op komt als je nadenkt over je nalatenschap. Deze gids en bijbehorende website wil daarbij helpen. Met informatie van en over de deelnemende goede doelen zelf en nieuws en tips in het algemeen over nalatenschap en erfrecht.